Mäntyöljyrasvahappojen REACH-poikkeama

Eurooppalaiset hartsivalmistajat, Harrpa ja H4R-konsortio ovat sopineet, että REACH-asetusten tulkinnan perusteella heidän on mahdollista vaatia mäntyöljyrasvahappojen (TOFA) ja tiettyjen suolojen vapautusta rekisteröinnistä.

Poikkeusta vaaditaan asetuksen liitteessä V olevan osan 9 mukaisesti, joka kattaa luonnonlähteistä peräisin olevat aineet, joita ei ole kemiallisesti muunnettu. Forchemin koko valikoima täyttää nämä kriteerit.

Forchemin muiden päätuotteiden, kuten tislatun mäntyöljyn (DTO) ja mäntyöljyhartsin (TOR), rekisteröinti valmistuu marraskuun 2010 loppuun mennessä.