Bnr mannynneulaset2

News archive 2001

Mäntyöljytislaamon peruskivi muurattiin

05.10.2001

Länsi-Suomi, Vesa Veikkola

Raumalle rakennettavan mäntyöljytislaamon perustajat kaavailevat, että yksiöstä tulisi jatkossa ydin suurelle kemianteollisuuden keskittymälle Raumalla. Neuvottelut tislaamosta ja sen tuotteista kiinnostuneiden alan toimijoitten kanssa on jo käynnistetty jatkorakentamista silmällä pitäen. - Tässä hankkeessahan ei ole mukana teollisuussidonnaisia omistajia, vain pääomasijoittajia ja yksityisiä henkilöitä, mikä mahdollistaa sen, että tislaamon omistava Forchem Oy voi katsella maailmaa kaikkiin suuntiin. - Avarakatseisuus on etu, sillä tänne syntyvä maailman uudenaikaisin ja yksilinjaisena suurin mäntyöljytislaamo on herättänyt kiinnostusta aina ostohalukkuutta ja jatkojalostusta myöten. Onkin hyvin mahdollista, että tästä tislaamosta syntyy ydin suurella kemian alan keskittymälle tänne Raumalle, toteaa Forchem Oy:n hallituksen jäsen Timo Petäjä, joka edustaa Bio Fund Management - omistatahoa. Forchemin toimitusjohtajan Martti Fredriksonin mukaan suomalaisyritys kilpailee maailmalla ennen kaikkea laadulla ja tehokkuudella. Viime mainittuun antaa pohjaa se, että vaikka maailmalla on kapasiteettia runsaasti, ei uusia tislaamoja ole rakennettu pitkään aikaan. Vanhojen konversiot eivät pääse uuden kanssa samalle tehokkuustasolle. Petäjän mukaan suhdannetilanne ei myöskään ole olennaisesti muuttunut siitä, kun perustamispäätös Raumalle tehtiin. - Tämäntyyppinen ympäristöystävällinen ja kierrätykseen pohjaava hanke on nykyaikaa kaikissa suhdanteissa, totesi Petäjä mäntyöljytislaamon ykkösvaiheen peruskiven muuraustilaisuudessa torstaina.


Raaka-aine ratkaisi paikan


Rauman kaupunki osoittautui mäntyöljytislaamon optimaaliseksi sijoituspaikkakunnaksi muun muassa siksi, koska se kykeni tarjoamaan vuokralle erinomaisen tontin. Alueella voidaan toteuttaa myös tulevat laajennukset. Tontti sijaitsee lähellä satamaa ja mäntyöljyä tuottavaa Metsä-Botnian sellutehdasta. Yhtiön tarvitsemat raaka-aineet voidaan näin kuljettaa kohtuulliselta etäisyydeltä. - Uskoimme asioivamme raaka-ainekysymyksessä kaikkien suomalaisten sellutehtaitten kanssa, sanoo yhtiön perustajiin kuuluva talousjohtaja Hannu Näsi.

Tuotteet uusiutuvia

Puun kasvuprosessiin aikana syntyneinä yhtiön lopputuotteet ovat omistajien mukaan "arvokkaita, uusiutuvia, ympäristölle vaarattomia biohajoavia raaka-aineita ja vastaavat siten nykyajan kuluttajan vaatimuksia". Mäntyhartsi on teollisuuden perusraaka-aine ja sen suurin käyttöalue löytyy erilaisissa liimaseossovelluksissa, kuten esimerkiksi kuumasulaliimoissa, paperinvalmistuksen hydrofobiliimoissa ja painovärien sideaineissa. Hartseja käytetään myös mm. kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsien tuotanto-osuus on lähes neljännes kokonaistislauksesta. Mäntyrasvahappoja käytetään mm. maaliteollisuudessa öljymaalien sideaineena, pinnoitteiden raaka-aineena, metallintyöstö-öljyissä, voitelu- ja hydrauliöljyissä, puhdistusaineiden valmistuksessa, malmien rikastuskemikaaleina ja polttoaineiden lisäaineina. Rasvahappojen osuus on 30-35 prosenttia. Mäntypikeä käytetään pääosin biopolttoaineena energian tuotannossa, johon se soveltuu erinomaisesti vähärikkisenä, uusiutuvana raaka-aineena. Vähäisempiä määriä käytetään myös painovärisideaineena, asfaltin valmistukseen ja kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseissa. Piki sisältää myös huomattavan määrän elintarvike- ja lääketeollisuuden tarvitsemia steroleja. Yhtiö markkinoi tuotteensa pääosin Eurooppaan myynnin keskittyessä Ruotsiin, Englantiin, Saksaan ja Benelux- alueelle. Viennin osuus on noin 90 prosenttia.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close