Bnr mannynneulaset2

News archive 2001

Ympäristökeskus kehui mäntyöljytehtaan selvitystä

03.07.2001

Länsi-Suomi

Rauma Forest Chemicals Oy suunnittelee Raumalle mäntyöljytislaamoa. Yhtiön teettämä rakennustyön ympäristövaikutusten arviointi on ollut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen syynissä, ja ympäristökeskus katsoo arvioinnin olevan pääosin onnistunut ja riittävä.

Tislaamosuunnitelman tavoitteet, tarkoitus ja laajuus on ympäristökeskuksen mielestä kuvattu arvioinnissa hyvin. Arvioinnissa käydään myös läpi muun muassa tislaamon vaikutukset mereen, Rauman ilmanlaatuun, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Lisäksi selvitystyö pohtii, miten hanke vaikuttaa ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin työllisyyden ja talouskehityksen kautta.

Ympäristökeskus näki arvioinnissa myös tiettyjä puutteita. Jos tislaamossa tullaan harjoittamaan mäntyöljyn jatkojalostusta, saattaa seurauksena olla hajuhaittoja, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole kartoitettu. Lisäksi arviointi saattaa olla yleisölle vaikeasti hahmotettava, koska tislaamo rakennettaisiin Metsä-Botnian ja Metsä-Rauman tehtaiden välittömään läheisyyteen. Myös selvityksen ammattiterminologia saattaa ympäristökeskuksen mielestä tuottaa kansalaisille vaikeuksia.

Kokonaisuutena ottaen ympäristökeskus kuitenkin katsoo arviointiprosessin onnistuneen "kohtuullisen hyvin", etenkin kun ottaa huomioon sen kireän aikataulun. Selvitys täyttää ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain vaatimukset.

Ennen rakennustöiden aloittamista Rauma Forest Chemicals Oy tarvitsee rakennusluvan Rauman kaupungin ympäristölautakunnalta. Tämän jälkeen yhtiön on vielä ennen laitoksen käyttöönottoa anottava Lounais-Suomen ympäristökeskukselta ympäristölupa, jonka yhteydessä esitetään kattava ympäristövaikutusten seurantaohjelma.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close