Bnr mannynneulaset2

News archive 2002

Speech of the major shareholders

21.11.2002

Timo Petäjä, FIN / ENG

FORCHEM OY:N VIHKIÄISET 21.11.2002

PÄÄOMASIJOITTAJAN PUHEENVUORO
Senior Partner Timo Petäjä
Bio Fund Management Oy


On tullut aika kiittää!
It is time to thank!


Nyt käyttöönvihityn tuotantolaitoksen toteutuminen on poikkeuksellista Suomen kemian teollisuudessa. Kooltaan merkittävän investoinnin pääomarahoitus on hoidettu suomalaisten pääomasijoittajien toimesta ilman teollista partneria. Mäntyöljytislaukseen liittyen vastaavaa uusinvestointia ei liene tehty lähimenneisyydessä missään muualla maailmassa. Tuotanto-laitoksen suunniteltu kapasiteetti edustaa kymmentä prosenttia koko maailman kapasiteetista.


Miksi Suomessa siihen on moniakin syitä. Suomessa on pitkät teolliset perinteet metsäteollisuudessa ja sen sivutuotteiden jatkojalostuksessa. Meillä on monipuolista alan huipputietämystä ja meillä on käytettävissä alan johtavaa teknologia-, prosessisuunnittelu- ja rakentamisosaamista. Lisäksi Suomen, ja erityisesti Rauman, erinomainen maantieteellinen sijainti raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksessa ovat vaikuttaneet keskeisesti siihen, että tuotantolaitos rakennettiin juuri tänne.


Historically the chemical industry in Finland does not date very far back. It, however, has always had strong ties with forest industry. Tar was Finland`s most important export product during the 17th century when a great demand for it was created by ship building in England and in the mainland Europe. During the 18th and 19th centuries tar manufacturing was sometimes even more important than farming in northern Finland. The first sulfate pulping process in Finland began in 1886 in Valkeakoski. At that time crude soap was was seen only as waste, which was released into the lakes and rivers.


In 1908 Alfons Hellström began to investigate in Kotka the possibilities of upgrading this by-product, and in 1911 he obtained a patent for his vacuum distillation system. In Finland, and presumably in the whole world, the first tall oil distillation plant began operating in 1913 in Kotka. Owned by Ab W. Gutzeit & Co. its capacity was 110 tons of distilled tall oil per year. Today the worldwide capacity is more than 1.5 million tons per year.


Suomi on monella tavalla ympäristönsuojeluun ja sen eri teknologioiden kehittämiseen liittyen johtavia maita Euroopassa ja miksei koko maailmassa. Investointi Forchem’in tuotantoprosesseihin ja tuotteisiin on myös monipuolinen investointi ympäristönsuojeluun.

Mäntyöljytisleet ja niistä valmistetut jalosteet ovat pääsääntöisesti ympäristössä täydellisesti ja haitattomasti biohajoavia. Tämän vuoksi jalosteille on löytynyt monipuolisia käyttösovellutuksia erilaisissa lopputuotteissa. Pohjautuen uusiutuviin luonnonvaroihin mäntyöljyjalosteet ovat haluttuja vaihtoehtoja petrokemian tuotteille. Mäntyöljyn monipuolinen kemiallinen koostumus antaa lähes rajattomat hyödyntämismahdollisuudet. Yksi hyvä esimerkki uusista sovellutuksista on sitosterolin kolesterolia alentava vaikutus, jota hyödynnetään jo monipuolisesti terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa. Tärkein sitosterolin raaka-ainelähde on mäntyöljypiki. Puussa on monia muitakin terveysvaikutteisia yhdisteitä, joiden hyödyntämiseksi tehdään laajaa tutkimustyötä eri puolilla maailmaa.

Ympäristönsuojeluun liittyvien markkinoiden voimakas kasvu tarjoaa pääomasijoittajille mielenkiintoisen ja tarkoin seurattavan osallistumis-mahdollisuuden. Ilman, veden ja maan puhdistaminen ja saastumisen ehkäi-seminen ovat maailmanlaajuisesti eräs suurimmista tulevaisuuden haasteista.


The turnover of environmental business in Finland totals 4.7 billion euros consisting of recycling and waste management and production of environmental industry products and services. The business is characterized by a large number of small enterprises – of which few of the largest companies account for 90% of the turnover in the industry and energy sector. Exports account to some 1 billion euros. In the industry, the environmental operational expenditure has grown in the 1990s at a rate of approximately 7% per year. In general, the process-integrated environmental investments, versus end-of-pipe, have increased to account for over 50% of total environmental investments.


Suomella on pitkä historia mäntyöljyn tislauksessa ja tänään teemme metsäteollisuutemme uutta historiaa. Toimintansa aloittaa alan teknologisesti edistyksellisin tuotantolaitos koko maailmassa. Investointi on toteutettu kaikilta osin huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Sekä investoinnin kustannus että toteutuksen aikataulu alittivat alkuperäiset arviot. On ollut ilo kuunnella projektin eri vastuuhenkilöiden kertomuksia työmaan hyvästä hengestä sekä eri toimittajien ja urakoitsijoiden hyvästä yhteistyöstä. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi on mahdollisuus iloita toisestakin asiasta - työmaalla ei ole sattunut yhtään vakavaa työtapaturmaa.


Bio Fund Management’in, Nordea Capital’in, Suomen Teollisuussijoituksen ja OKO Venturen puolesta minulla on ilo ja kunnia esittää parhaat kiitokset ja onnittelut kaikille niille henkilöille, yrityksille ja yhteisöille, joiden ansiosta tämä upea laitos voi aloittaa, niin uskon, menestyksekkään ja häiriöttömän toimintansa. On hyvinkin mahdollista, että rakentaminen ei lopu tähän.


On behalf of Bio Fund Management, Nordea Capital, the Finnish Industry Investment and OKO Venture, I would like to express my best wishes and thanks to all the people and companies who have been collaborating to bring this fine industrial plant into a successful and smooth start-up. It is, however, very possible that the sounds of construction shall return to the plant already next year.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close