Bnr mannynneulaset2

News archive 2002

Uusi toimija mäntyöljymarkkinoille

21.11.2002

Lehdistötiedote

Forchem Oy aloitti tuotantonsa Raumalla


Forchem Oy, maailman suurin nykyaikainen mäntyöljytislaamo, on käynnistynyt Raumalla. Historiallista hetkeä juhlistettiin torstaina 21.11. vihkiäis-tapahtumalla, jossa valtiovaltaa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Hänen lisäkseen paikalla oli lukuisa määrä alan asiantuntijoita, asiakkaita sekä Forchem Oy:n eri sidosryhmien henkilöstöä.


”Forchem Oy:n hallitus on erittäin tyytyväinen investointiprojektin etenemiseen. Hanke on edennyt sekä aikataulujen että kustannusarvion osalta ennakoitua paremmin. Lisäksi tuotteiden esimarkkinointi on vahvistanut luottamustamme yrityksen tulevaisuuteen”, sanoo Forchem Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rislakki. Forchem Oy:n toimitusjohtaja on Martti Fredrikson.

Raakamäntyöljyä jalostava Forchemin tehdas Raumalla on maailman suurin mäntyöljyn kuivatislausyksikkö. Sen suunnittelussa on hyödynnetty alan viimeisintä tekniikkaa ja osaamista. Täydessä tuotantovauhdissaan laitoksesta valmistuu erilaisia mäntyöljyn jalosteita 150.000 tonnia vuodessa. Tämä kapasiteetti kattaa noin 10 prosenttia maailman raakamäntyöljyä jalostavasta tuotannosta.


Forchem Oy:n kokonaisinvestointi on arvoltaan lähes 70 miljoonaa euroa ja sellaisenaan se on kemian teollisuuden suurin hanke Suomessa tänä vuonna.

Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävä laitos


Mäntyöljy jalostusprosesseineen on kauttaaltaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävää, kestävän kehityksen kemiaa. Kyse on selluteollisuuden prosessissa syntyvän sivuaineen hyödyntämisestä korkeamman jalostusasteen tuotteiksi. Ympäristön kannalta on lisäksi hyvin merkittävää, ettei mäntyöljytuotteiden valmistus tislaamalla vaadi mitään lisäaineita. Merkittävää on myös se, että valmistukseen tarvittavasta energiasta valtaosa tuotetaan tehtaan omissa prosesseissa syntyvillä biopolttoaineilla.


Tehtaan rakentamista edelsi perusteellinen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka tulokset näkyvät hyvin yksityiskohtaisesti tuotantoprosessin toteutuksessa. Hajuhaittoja ja mahdollisiin tuotantohäiriöihin liittyviä päästöjä valvotaan uuden tekniikan sekä nykyaikaisen prosessi-automaation avulla. Tehtaan melu pystytään vaimentamaan alle tiukimpienkin nykyvaatimusten.


- Forchem Oy:lle myönnettiin ympäristölupa heinäkuussa 2002.


Tehtaan suunnittelusta ja urakoinnista on vastannut, mäntyöljyjalostamoiden suunnittelijana maailman kärkinimiin kuuluva insinööritoimisto Rintekno Oy Espoosta. Forchem Oy:n ja Rinteknon keskinäinen toimitussopimus kattoi teknologian, palvelu-urakan sekä laite- ja järjestelmätoimitukset. Rinteknon ja sen tytäryhtiön Systecon Oy:n saama toimeksianto sisälsi kaiken suunnittelun, viranomaisasioiden hoidon, rakennus- ja asennusurakoiden hankinnan sekä rakennustyön valvonnan. Systeconin toimittama tuotanto-orientoitunut prosessiautomaatio- ja valvontateknologia on kemian teollisuudessa ensimmäisiä sovelluksia Pohjoismaissa. Investoinnin kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia.


Edullinen logistiikka säästää kustannuksia

Logistisesti Rauman kaupunki Länsi-Suomessa osoittautui yhtiön kannalta optimaaliseksi sijoituspaikkakunnaksi. Paikallinen metsäteollisuusklusteri tarjoaa Forchemille lähes valmiin tehdastoimintaan tarvittavan infrasruktuurin. Botnia- ryhmään kuuluva Rauman sellutehdas toimii Forchemin naapurina ja raaka-aineet saadaan muutenkin kohtuulliselta etäisyydeltä Raumalta olevista sellutehtaista. Kuljetuksissa voidaan hyödyntää myös yhtä Suomen vilkasliikenteisintä satamaa. Lisäksi Rauman kaupungin avulla saatiin erinomainen tontti, jossa voidaan toteuttaa myös tehtaan tulevat laajennukset.


Forchem Oy tarjoaa työpaikan noin 40 henkilölle, mutta tehtaan välillinen työvoimavaikutus kohdentuu yli 100 henkilöön. Suurin osa Forchemin henkilöstöstä tulee Rauman lähialueilta. Henkilöstön koulutus alkoi toukokuussa 2002.

Forchemin tuotteet ovat tärkeitä raaka-aineita jatkojalostajille


Uusi ja alan nykyaikaisinta tuotantotekniikkaa hyödyntävä Forchemin tehdas jalostaa raakamäntyöljystä mäntyhartsia ja mäntyrasvahappoa. Sivutuotteena syntyy mäntypikeä.

Mäntyhartsi on teollisuuden perusraaka-aine. Sen suurin käyttöalue on erilaisissa liimasovellutuksissa, kuten esimerkiksi kuumasulaliimoissa, paperin valmistukseen tarvittavissa hydrofobiliimoissa ja painovärien sideaineissa. Hartseja käytetään myös kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartseja valmistetaan noin 20 - 26% Forchemin kokonaistuotannosta.


Mäntyrasvahappoja käytetään maaliteollisuudessa öljymaalien sideaineena, pinnoitteiden raaka-aineina, metallin työstössä tarvittavissa öljyissä, voitelu- ja hydrauliöljyissä, puhdistusaineiden valmistuksessa, malmien rikastuskemikaaleina sekä polttoaineiden lisäaineina. Rasvahappojen osuus tuotannosta on noin 30 -36 %.

Mäntypikeä käytetään pääosin biopolttoaineena energian tuotannossa, johon se soveltuu erinomaisesti vähärikkisenä ja uusiutuvana raaka-aineena. Mäntypikeä käytetään vähäisinä määrinä painovärisideaineena ja asfaltin valmistuksen raaka-aineena. Sitä hyödynnetään myös kumi- ja kaivosteollisuudessa. Piki sisältää huomattavan määrän elintarvike- ja lääketeollisuuden tarvitsemia, kolesterolia alentavia steroleja.


Päämarkkinat Keski-Euroopassa


Forchem Oy myy tuotteensa pääosin Eurooppaan. Keskeisiä markkinoita ovat Ruotsi, Englanti, Saksa, Ranska ja Benelux-maat. Viennin osuus on noin 90 prosenttia. Päämarkkinoillaan Forchem toimii oman myyntiorganisaationsa tukemana agenttiverkoston hoitaessa muiden alueiden asiakassuhteet. Nykyisellä tislauskapasiteetilla Forchemin markkinaosuus Euroopassa tulee olemaan noin 30 prosenttia. Tällä hetkellä alan suurin toimija tulee Yhdysvalloista yli 80 prosentin markkinaosuudella.


Uuden yrityksen hallituksen muodostavat Timo Petäjä Bio Fund Management Oy:stä, Jouko Helomaa Merita Capital Oy:stä, Reijo Grönholm OKO-Venture Capital Oy:stä
Hannu Näsi sekä Jaakko Rislakki, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.


Forchem Oy:n pääomistajia ovat suomalaiset pääomasijoittajat Bio Fund Management
Oy, Nordea Capital Oy ja OKO-Venture Capital Oy rahastoineen sekä
Suomen Teollisuussijoitus Oy.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close