Bnr mannynneulaset2

News archive 2004

Mäntyöljystä iso firma

07.05.2004

Talouselämä 18/2004, Esko Rantanen

Kemianteollisuus


Mäntyöljyä tislaava Forchem teki voittoa ensimmäisenätoimintavuonna.


Raumalaisen mäntyöljytislaamon tuotetta ei tavallinen kuluttaja näe, mutta tuskin välttyy sen kosketukselta. Tislauksen tuotteita hartseja ja rasvahappoja on alkydimaaleissa, liimoissa, painoväreissä ja voiteluaineissa.


Hiilidioksipäästöjen vähennysvelvoite uhkaa tappaa kuitenkin Forchemin alkuunsa. Toimitusjohtaja Martti Fredrikson katsoo, että päästörajoituksista aiheutuva rasitus on estettävä. Forchem on tehnyt asiasta esityksen kauppa- ja teollisuusministeriölle.


Päästörasituksen voi eliminoida esimerkiksi siten, että raakamäntyöljyn korvaavalta polttoaineelta selluteollisuudessa poistetaan hiilidioksidirasite. Silloin Metsäteollisuus saisi anteeksi niiden hiilidioksiditonnien ympäristökustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että biopolttoaine raakamäntyöljyn asemesta teollisuus käyttää fossiilisia polttoaineita.


Forchemin liikevaihto viime vuonna oli 34 miljoonaa euroa. Markkinoilletuloaika ei kauniisti sanoen ollut paras mahdollinen, koska Euroopassa vallitsi taantuma. Yhtiö kuitenkin laajensi tuotantoa jo ensimmäisenä vuotena.


Forchemin kysyntää paransi se, että asiakkaat saivat vaihtoehdon Arizona Chemicalsin pohjoismaiselle monopolille.


”Muutaman vuoden päästä ajamme 150 000 tonnia raakamäntyöljyä. Viime vuonna määrä oli lähes satatuhatta tonnia”, Fredrikson kertoo.


Tämäkin tonnimäärä voi ylittyä. Sen mukaisesti liikevaihtokin nousee 50–100 miljoonaan euroon. Forchem nousee siis muutamassa vuodessa suuryrityskastiin, esimerkiksi Talouselämän 500-listalle. Liikevaihdon alaraja on tänä vuonna 58 miljoonaa euroa.


Forchem voi kasvaa myös yritysostoin. Tosin yhtiö on sen verran nuori, ettei sillä ole yksinään paljon muskelia. Pääkilpailijan Arizona Chemicalsin omistaa amerikkalainen paperijätti International Paper, jolla on iso tehdas Oulussa. Viimeisten markkinahuhujen mukaan IP on pannut Arizonan uudestaan myyntiin. Yhdysvalloissa Georgia-Pacific-yhtiö myy koko kemian teollisuutensa, josta mäntyöljy on osa.


Alun perin Forchemin lähtökohtina olivat paitsi teknistaloudelliset laskelmat, myös kansalliset näkökohdat. Työskennellessään kilpailijansa Arizona Chemicalsin leivissä Fredrikson ja talousjohtaja Hannu Näsi näkivät, että mäntyöljyssä on suomalaisen osaamisen paikka ja markkinarako. Globaalissa kemianteollisuudessa mäntyöljy on pieni sivuvirta.


Forchemin omistajia ovat johdon lisäksi suomalaiset pääomasijoitusrahastot Biofund Management Oy, Nordea Capital Oy, OKO Venture Capital sekä valtion Teollisuussijoitus Oy. Näiden varoilla ja pankkilainoilla Forchem teki 65 miljoonan euron sijoituksen


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close