Bnr mannynneulaset2

News archive 2004

Omat innovaatiot kannustavat

05.04.2004

Leif Lindberg

Forchem Oy sertifioi koko johtamisjärjestelmänsä kerralla

Tuotantotekniikaltaan maailman uudenaikaisin mäntyöljyn tislaaja Forchem Oy viimeistelee parhaillaan integroitua johtamisjärjestelmää, jonka kokonaisuus täyttää sekä laatu- ja ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset. ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien mukainen johtamisjärjestelmä sertifioidaan vuoden 2004 lopussa.

Kun Forchem Oy:n liiketoiminnan perustamisesta ja uuden mäntyöljytislaamon rakentamisesta päätettiin vuonna 2001, hankkeen keskeinen tavoite oli hyödyntää alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, joka toimii ympäristössään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

”Kohta pari vuotta kestäneen tuotantotoiminnan jälkeen saavutetut tulokset osoittavat selkeästi tavoitteiden toteutuvan. Forchemilla on maailman parhaat työkalut, niin paljon kuin tislaamoita tunnen maailmalla. Digitaalinen Delta V-järjestelmä on ainutlaatuinen mäntyöljymaailmassa ja se mahdollistaa meille huippulaatuisten mäntyöljytuotteitten valmistuksen”, sanoo Forchem Oy:n tuotantojohtaja Juhani Saviainen.

- Keskeisten johtamisjärjestelmien yhtäaikainen sertifiointi kuluvan vuoden loppuun mennessä on koko tehtaan yhteisen ponnistus ja koko henkilökunnan asia. Kaikki ovat koulutuksessa mukana, 34 kotimaassa ja kuusi ulkomailla.

- Sertifioidut johtamisjärjestelmät osoittavat asiakkaille ja muille sidosryhmille Forchem Oy:n sitoutumisen laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden sekä ympäristöasioiden ja työturvallisuuden tason jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmät tuovat toimintaan myös johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä apua riskien hallintaan.

- Standardit edellyttävät toiminnallisen laadun jatkuvaa parantamista, joka osaltaan varmistetaan asettamalla vuosittain laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyteen, ympäristönsuojeluun ja työsuojeluun liittyviä uusia tavoitteita. Sisäisten auditointien ja johdon katselmuksien avulla työtämme arvioidaan säännöllisesti hankkimalla samalla lisää teknistä ja toiminnallista tietoa.

Sertifioitua toimintaa alusta alkaen

Forchem Oy on toiminut tehtaan käynnistyksestä alkaen johdonmukaisesti siten, kuin johtamisjärjestelmät olisivat olleet jo käytössä. Tällä hetkellä järjestelmän rakentaminen painottuu dokumentaation kokoamiseen, koulutukseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen.

Johtamisjärjestelmään liittyvä toimintakäsikirja julkistettiin henkilöstölle maaliskuun alussa.

”Toimintakäsikirja kuvaa johtamisjärjestelmämme ydinosat ja pääperiaatteet, se sisältää myös Forchemin toimintapolitiikan, visiot sekä arvot, jotka antavat suuntaviivat kaikelle toiminnallemme”, sanoo tuotantojohtaja Juhani Saviainen.

Uusia tuotteita ja innovaatioita

Nykyaikaisen tuotantolaitteiston ja ammattitaitoisen henkilöstön hyvä yhteistyö eivät ole näkyneet ainoastaan Forchem Oy:n liiketoiminnallisessa menestyksessä. Myös toimintatapoja on pystytty kehittämään merkittävällä tavalla henkilöstön oman työn ohessa tekemillä innovaatiolla ja keksinnöillä. Samalla on syntynyt uusi mielenkiintoinen tuote, hartsisaippua, selluteollisuuden käyttöön. Innovaatioihin johtaneet oivallukset punnittiin Forchemissa 1000 euron erityispalkkion arvoisiksi. Operaattori Toni Rosvall paransi vakuumijärjestelmän toimivuutta ja operaattori Pete Raittinen tislaamon ajettavuutta.


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, +358 50 3104 400
Tuotantojohtaja Juhani Saviainen, +358 50 3104 431


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close