Bnr ground

News archive 2005

Forchem Oy laajentaa Rauman tehdastaan sterolien tuotantoon

22.03.2005

Satakunnan Kansa, Kari Suni

Veren kolesterolia alentavalla elintarvikkeiden lisä-aineella kasvava kysyntä, mutta vähän valmistajia Euroopassa


Selluloosan valmistuksen sivutuotteena syntyvää mäntyöljyä jalostava Forchem Oy laajentaa toimintaansa Raumalla. Tislaamon yhteyteen rakennetaan uusi tuotantolinja, jolla valmistetaan elintarvikkeissa terveysvaikutteisena lisäaineena käytettävää betasitosterolia. Kasvipohjaiset sterolit alentavat veren kolesterolitasoa ja ehkäisevät sydän-ja verisuonitautien syntymistä.


Vuosina 2007–2008 tuotantokäyttöön valmistuva tehdaslinja on lajissaan maailman suurimpia tuotantolaitoksia ja tuotannoltaan Euroopan suurin sterolivalmistaja. Tehtaan investointikustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa.


Mäntyöljytehtaan yhteyteen tulevan tislaus- ja jalostuslinjan vuosituotanto on 4 000–6 000 tonnia kasvissteroleja. Käynnistyttyään tuotanto tarjoaa 10–15 pysyvää työpaikkaa.

Vuonna 2002 tuotantonsa aloittaneella tehtaalla on parhaillaan meneillään tislaamon laajennustyöt kapasiteetin kasvattamiseksi.


Hyvä jalostusarvo, uusia käyttökohteita


Sterolituotannon ja siihen perustuvan uuden liiketoiminnan keskeisiä arkkitehtejä ovat Forchem Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson ja varatoimitusjohtaja Hannu Näsi. Sterolien erottaminen mäntyöljystä omalla prosessilla on ollut yhtiön tuotantosuunnitelmissa jo alusta alkaen.

Suuren tehdasinvestoinnin kivijalkoina ovat kasvipohjaisten sterolien vahva kysyntä elintarviketeollisuudessa ja toisaalta sterolien valmistajien vähäisyys.


– Kaikki tehtaat käyvät täydellä ja markkinat vetävät, Martti Fredrikson sanoo.

Odotuksena on, että kehittyneissä teollisuusmaissa terveysvaikutteisten elintarvikkeiden menekki kasvaa. Steroleita on tähän asti lisätty ravintorasvoihin ja maitotuotteisiin, mutta steroleiden on todettu vaikuttavan myös rasvattomien elintarvikkeiden lisäkkeenä. Kasvissterolien käytölle ennakoidaan 15 prosentin vuosittaista kasvua vuoteen 2010 mennessä.

Steroli on arvotuote ja jalostusarvo antaa pohjaa uudelle tuotannolle, Forchemissä uskotaan. Valmiin tuotteen kilohinta on 10–20 euroa.


Helpommin ja enemmän mäntyöljystä


Terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin lisättävä sterolia valmistetaan yleisimmin soijasta tai puupohjaisista raaka-aineista. Martti Fredriksonin mukaan mäntyöljy on raaka-aineena kiitollinen, sillä sen sterolipitoisuus on korkea ja erottaminen on prosessiteknisesti helpompaa kuin soijasta.


Rauman tehtaassa betasitosteroli erotetaan mäntypiestä, joka on mäntyöljyn tislauksessa syntyvä yksi ainesosa. Yhtiö tislaa raakamäntyöljystä mm. liimojen ja maalien raaka- ja sideaineina käytettäviä rasvahappoja ja hartseja. Kasvissterolien ohella uusimpana tuotekehityksen tuotteena on mäntyöljystä jalostettu dieselöljyn lisäaine.


Jalostuksessa syntyvää mäntypikeä käytetään energiantuotannossa polttoaineena, jonka etuna on rikittömyys.


Martti Fredrikson toteaa sterolien tuotannon olevan prosessiteknisesti varsin vaativaa. Rauman tehtaalle aiotaan hankkia alan viimeisin tekniikka, jonka automaatioaste on korkea.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close