Bnr ground

News archive 2005

Tuotannon lisäystä ja uusia mäntyöljyjalosteita

17.01.2005

Lehdistötiedote

Mäntyöljyn tislaaja Forchem Oy tehostaa toimintaansa Raumalla


Sellunvalmistuksessa sivutuotteena syntyvän raakamäntyöljyn tislaukseen erikoistunut Forchem Oy Raumalla on noussut nopeasti alan kärkivalmistajien joukkoon Euroopassa. Huipputeknologiaa hyödyntävä mäntyöljytislaamo, alallaan maailman suurin kuivatislausyksikkö aloitti toimintansa kaksi vuotta sitten ja nyt yhtiö valmistautuu saattamaan loppuun investointiohjelmansa, jolla 150.000 tonnin tavoitekapasiteetti toteutuu.


” Lisäämme perustuotantoa sekä panostamme uusien mäntyöljyjalosteiden kehittämiseen,” sanoo Forchem Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

- Uuden modernin tehtaan täysimittainen käyttöönotto ja monien, ennen kokeilemattomien osaprosessien optimointi teki ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodestamme 2003 äärimmäisen haasteellisen. Forchem kuitenkin onnistui sekä taloudellisesti että teknologisesti. Pystyimme jopa toteuttamaan 2,3 miljoonan euron laajennusinvestoinnin työn ohessa.


- Uusi ponnistuksemme, FOR150-projekti, toteuttaa jo tehtaan perustamisesta lähtien tuotannolle asetetun tavoitteen 150 000 tonnin vuosikapasiteetista. Työ tehdään mahdollisimman joustavasti normaalia valmistusprosessia häiritsemättä. Rintekno Oy, joka on vastannut tehtaamme teknologiasta suunnittelun ensivaiheista lähtien, toteuttaa myös tulevan investointihankkeen. Lyhyet tuotantoseisokit ajoittuvat vuoden vaihteeseen sekä alkukesään. Koko prosessi otetaan käyttöön vaiheittain ensi vuoden aikana.


- Forchem Oy:n toinen toimintavuosi 2004 jatkui menestyksekkäästi hartsimarkkinan heikentymisestä huolimatta, sillä toimintaa tehostettiin samanaikaisesti. Vähintään yhtä merkittävää oli mielestäni se, että pystyimme samalla hakemaan patenttia useille eri valmistusta tukeville teknologiaparannuksille sekä jalostamaan markkinoille uusia tuotteita.


- Paperikemikaaleihin sijoittuva uusi hartsisaippuamme sai erinomaisen vastaanoton. Tämän lisäksi onnistuimme oman laatukehityksen avulla tuottamaan asiakkaillemme uuden parannetun mäntyöljypohjaisen ”for”-tisleiden tuoteperheen, joka niin ikään saavutti suuren menestyksen Euroopan erikoiskemikaalien valmistajien keskuudessa, toteaa Martti Fredrikson.


Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close