Bnr mannynneulaset2

News archive 2007

Hajupanelistit saivat työnsä päätökseen

11.01.2007

Botnia / Forchem Oy

VTT selvitti hajun ja hajuhaittojen esiintymistä Botnian ja Forchemin tuotantolaitos-ten ympäristössä. Pitkäaikainen asukaspaneelitutkimus antoi tietoa hajun esiinty-mistiheydestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta hajuhaitasta.


Hajuja vähemmän kuin aiemmin

Tämä neljäs hajupaneelitutkimus tehtiin1.3.-31.8.2006 ja oli ajallisesti samana ajankohtana kuin vuosina 1997, 1999 ja 2001 tehdyt tutkimukset.


Hajua esiintyi tutkimukseen osallistujien mielestä vähemmän kuin aikaisempina tutkimusaikoina. Verrattuna aiemmin tehtyihin hajupaneelitutkimuksiin tehtailta peräisin olevien hajujen esiintymistiheys on vähentynyt edelleen tai pysynyt lähes samana (2% vuonna 1997, < 1% vuonna 2001) ja häiritsevän hajun esiintymistiheys on myös vähentynyt.


Sellutehtaan hajun häiritseväksi kokeneiden asukkaiden osuus on pienentynyt vuoden 1997 tutkimuksen 18 prosentista 8 prosenttiin. Mäntyöljytehtaan aiheuttama hajuimmissio oli keskimäärin alle 1 prosenttia kokonaisajasta.


Asukaspaneelitutkimuksessa määritelty hajuhaittaindeksi, joka on niiden henkilöiden osuus, jotka kokivat hajun häiritseväksi, soveltuu melko hyvin hajuhaitan määrällistämiseen. Tutkimuksen tuloksena määritettiin hajuhaittaindeksiksi keskimäärin 8 prosenttia.


Usein sellu- ja mäntyöljytehtaiden hajut sekoittuivat "hajuseokseksi". Havainnoitsijoille ei ollut helppoa erottaa mäntyöljytehtaan aiheuttamaa hajua sellutehtaan hajusta.


Vapaaehtoisten haistelijoiden joukko

Asukaspaneelitutkimuksessa ympäristön asukkaista koottu vapaaehtoinen paneeli seurasi kuuden kuukauden ajan miten usein ja millaista hajua heidän kotiympäristönsä ulkoilmassa esiintyy. Tutkimuksen hajuseurantalomakkeet palautettiin määräajoin tutkimuksen tekijälle, VTT:lle. Havainnointiaineiston perusteella laskettiin hajun ja erikseen selvästi häiritsevän hajun esiintymistiheydet eri viikkojaksoina ja koko tutkimuksen aikana eri etäisyyksillä tehtaasta. Pääosa panelisteista asui alle viiden kilometrin etäisyydellä tehtaista, mutta yksittäisiä havainnoitsijoita asui kauempanakin.


Havainnoitsijoita oli yhteensä 43, joista suurin osa osallistui vuonna 2001 pidettyyn
hajupaneeliin. Vaatimuksena raatilaisille oli asetettu 16 vuoden ikä ja normaali hajuaisti.


Lisätietoja
VTT, tutkija Sari Kuusisto, puh. 020 722 5682
Botnia, viestintä Leena Salminen, gsm 050 5989 301
Forchem, ympäristöpäällikkö Anu Valtonen, puh. 02 478 4439

Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close