News archive 2010

Mäntyöljyjalosteilla merkittäviä ilmastohyötyjä

04.02.2010

Gaia News 02.02.2010

Gaian Forchemille tekemä selvitys osoittaa, että mäntyöljyjalosteilla voidaan saavuttaa kansallisesti merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemiä.

Gaia laski mäntyöljyjalosteita valmistavan Forchem Oy:n tuotannon ja logistiikan hiilijalanjäljen sekä vertasi päästöjä tuotteiden loppukäytön mahdollistamiin päästövähenemiin. Laskelmat sisälsivät Forchemin Rauman tuotantolaitoksen, raaka-ainelogistiikan sekä liikematkustuksen hiilidioksidipäästöt vuodelta 2008. 

Gaia toteutti Forchemille myös tarkastelun mäntyöljyjalosteiden tuotannon ilmastovaikutuksista verrattuna tuotteiden loppukäytön mahdollistamiin päästövähennyksiin. Esimerkkituotteena tarkasteltiin Forchemin nestemäistä biopolttoainetta Fortop600, joka korvaa raskaan polttoöljyn käytön asiakkaan prosesseissa. Jos asiakkaat korvaavat raskaan polttoöljyn Fortop600-tuotteella, voidaan vuosittain säästää 125-kertaisesti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin Fortop600-tuotteen valmistus mäntyöljystä aiheuttaa. Näin saatu vuosittainen päästövähenemä, noin 194 000 tonnia hiilidioksidia, on kansallisestikin merkittävä. Se vastaa esimerkiksi noin kahta kolmannesta vuosittaisen kotimaan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Päästövähenemän määrä on laskettu asiakkaan päästökauppatilanteessa käyttämien polton päästökertoimien perusteella.

Energiaintensiivisessä kemianteollisuudessa energiankäyttö aiheuttaa yleensä merkittävät päästöt. Forchem käyttää kuitenkin energialähteenään lähes yksinomaan bioenergiaa, joka tekee mahdolliseksi ilmastomyötäisen tuotannon. Lisäksi sen tuotantolaitos sijaitsee raakamäntyöljyä sivutuotteenaan tuottavan sellutehtaan välittömässä läheisyydessä, mikä osaltaan vähentää raaka-ainelogistiikan päästöjä. Hiilijalanjäljen määritys auttaa kehittämään Forchemin toimintaa entistä tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Mäntyöljytuotteita jalostetaan luonnon raaka-aineista useiden teollisuudenalojen käyttöön. Mäntyöljyjalosteita hyödynnetään esimerkiksi maaleissa, pinnoitteissa, metsä- ja öljyteollisuuden kemikaaleina sekä biopolttoaineina. Forchem Oy on yksi maailman johtavista mäntyöljytislaamoista.

Lisätietoa:

Laatu- ja ympäristövastaava Anu Valtonen / Forchem, puh. (02) 478 4439, etunimi.sukunimi@forchem.com

Toimitusjohtaja Juha Vanhanen / Gaia Group Oy, gsm +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Return to headlinesPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close