Bnr mannynneulaset2

News

Lehdistötiedote: Mäntyöljy tulisi ensin käyttää korkeamman jalostusasteen tuotannossa

11.01.2019 10:00

Raumalaisen mäntyöljyjalostamon toimitusjohtaja Risto Näsi on yllättynyt MTK:n, 28.12 julkaisemasta, yksipuolisesta tulkinnasta olla noudattamatta EU:n suosittamaa jätehierarkiaa kun kyseessä on pohjoismainen määrällisesti rajallinen mäntyöljy. ”Biotalous ja kemianteollisuus ovat olleet jo vuosia Suomen viennin vetureita. Niiden kautta Suomessa on ajettu innovaatiota ja suuria investointeja, joilla edistetään biotuotteita, niiden kehitystä ja resurssitehokkuutta. Jätehierarkia tulisi nähdä positiivisena innovaation ja laajemman hyvinvoinnin luojana”, toimitusjohtaja Risto Näsi toteaa.

Metsäbiomassan kestävässä käytössä on huomioitava monta seikkaa aina raaka-aineen saatavuudesta sen vaihtoehtoiseen käyttöön. Tavoite on äärimmäisen tärkeä, mutta keinot niiden saavuttamiseen eivät ole optimaalisia.

Uusi EU-direktiivi, RED II nostaa polttoainejakelijoiden sekoitevelvoitetta merkittävästi päästövähennysten saavuttamiseksi. Korkeat sekoitevelvoitteet ja niiden täyttämättä jättämisen sanktiot ovat jyrkkiä. Päästövähennykset on kaavailtu saavutettavan liikenteen taakanjakosektorilla biopolttoaineiden kautta. Sallittujen biopolttoaineiden raaka-aineiden vaihtoehtoista käyttöä tai elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia ei kuitenkaan ole huomioitu lainkaan.

Direktiivi kuitenkin huomioi myös, että jäsenvaltioiden tulisi noudattaa jätehierarkiaa (Artikla 3(2a)). Käytännössä tämä tarkoittaa, että raaka-aineet tulisi käyttää korkeimman mahdollisen jalostusasteen tuotantoon.

Suomessa on lähes satavuotiset perinteet mänty-, eli biokemian puolelta. Mäntyöljyn käyttö kemian puolella tuottaa fossiilisia kemiantuotteita korvaavia valmisteita, tuottaen lisätyöpaikkoja, suurempaa taloudellista arvoa kuin sen käyttö alemman tuotantoarvon polttoaineeksi. Korkean jalostusasteen myötä mäntyöljystä voidaan valmistaa mm. kolesterolia alentavia Benecol-tuotteita sekä Forchemin ja Hankkijan yhdessä kehittämää Progres® -rehua, joka voitti viime vuonna Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon. Rehulla voidaan korvata antibioottien käyttöä kotieläintuotannossa.

Jätehierarkian kautta jäsenvaltioita kehotetaan tekemään kokonaisvaltaisesti hyödyllisiä päästövähennyksiä ja panostamaan innovointiin sekä uusiin teknologioihin. Mikäli raaka-aineelle on olemassa olevaa vaihtoehtoista korkeamman jalostusasteen käyttöä, ei sitä tulisi ohjata raaka-ainemarkkinoita vääristävällä lainsäädännön keinoin muualle.  Korkea jalostusaste edistää innovaatioita ja tukee resurssitehokkuutta.

Euroopan Unionin Uusiutuvan energian direktiivi (RED II) saatiin viime vuoden lopulla päätökseensä pitkien neuvottelujen jälkeen. Avainasemaan nousivat metsäbiomassan kestävä käyttö ja puun kaskadikäyttö

Lataa tiedote PDF muodossa

Lisätietoja:

Risto Näsi
CEO
risto.nasi@forchem.com

050 315 1585

Jaana Haavisto
viestintäpäällikkö
jaana.haavisto@forchem.com

050 310 4407


Return to headlines
We produce high quality chemical products of
tall oil and are one of the most modern, ecologically sustainable tall oil refineries in the world.

Our future grows up with nature.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve our website and provide more personalised services to you.
Close

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

2. How do we use cookies?

A number of our pages use cookies to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences.)

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

3. How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Close