Forchemin tuotteiden ympäristöystävällisyystutkimuksen tulokset

Ympäristön vastuullisuuden valvominen biopohjaisissa arvoketjuissa ja tuotteissa.
Gaia Biorefiner on tehnyt tutkimuksen Forchemin tuotteista ja niiden biopohjaisista arvoketjuista.
Tutkimustulokset ovat hyvin linjassa Forchemin arvojen kanssa ja kertovat yhtiön ympäristöystävällisestä lähestymistavasta.

Share on social media