Me luomme kestäviä vaihtoehtoja uusiutumattomille ainesosille tuotteissa, jotka palvelevat meitä jokapäiväisessä elämässämme

Meillä on selkeä visio vihreiden ja kestävien konseptien hyödyntämisestä. Toimintamme ytimessä on mäntyöljy, sellunkeiton kestävä sivutuote.

Forchemin mäntyöljy (CTO) on luonnollinen raaka-aine pohjoisista mäntymetsistä. Mäntyöljy syntyy männyistä sellunkeiton sivutuotteena, minkä jälkeen mäntyöljy jatkojalostetaan Rauman biojalostamolla.

Jalostetut mäntyöljytuotteet ovat luonnollisia raaka-aineita moniin teollisiin prosesseihin. Nämä biopohjaiset raaka-aineet korvaavat fossiilipohjaisia ​​aineosia erilaisissa päivittäisissä tuotteissa. Niitä käytetään esimerkiksi maaleissa, pinnoitteissa ja painomusteissa. Mäntyöljy on tulevaisuudessa tärkeä aineosa myös monissa tuotteissa, joilla on antibakteerisia tai kolesterolia alentavia ominaisuuksia, mainitaksemme muutamia käyttötarkoituksia.

Tuotteemme

MÄNTYÖLJYRASVAHAPPO (TOFA)

Mäntyöljyrasvahappo on Forchemin klassinen mäntyöljytuote. Se on erittäin puhdasta rasvahappoa, jossa on vain vähän hartsihappoja sekä vähän saippuoitumattomia aineita optimaalisen tislausprosessimme kautta.

LUE LISÄÄ

MÄNTYÖLJYHARTSI (TOR)

Forchemin mäntyöljyhartsi (TOR) on resiinihapposekoite, joka on jalostettu mäntyöljystä. TOR-tuotteet ovat muokkaamattomia ja niissä on vaihteleva määrä abioottisia hartsihappoja, joilla taataan kustannustehokas ja mukautuva alusta monille lopputuotteille ja asiakaskohtaisiin prosesseihin.

LUE LISÄÄ

TISLATTU MÄNTYÖLJE (DTO)

Forchemin tislatulla mäntyöljyllä (DTO) on erinomaiset ominaisuudet, joita voidaan hyödyntää erilaisissa kemiallisissa reaktioissa ja sekoitetuissa tuotteissa. Tislattu mäntyöljy on ainutlaatuinen yhdistelmä rasva- ja hartsihappoja, joita ei löydy muista rasvahapoista.

LUE LISÄÄ

FORTOP600

Fortop600 on pikipolttoaine, joka on sekoitettu mäntyöljyn piestä sekä muista monomeerisistä mäntyöljytisleistä. Luonnonvaraisena materiaalina fortop600 tarjoaa ympäristöystävällisen ja helposti sovellettavan nestemäisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille.

LUE LISÄÄ

MUUT MÄNTYÖLJY TUOTTEET

Mäntyöljyrasvahappojen, mäntyöljyhartsien, mäntyöljytisleiden sekä biopolttoaineen lisäksi Forchem voi tuottaa erikoisseoksia erilaisista tislausjakeista. Tämä riippuu luonnollisesti tehtaan kapasiteetista sekä kaupallisista ja logistiikkaan liittyvistä asioista.

LUE LISÄÄ

Laatu- ja johtamisjärjestelmä

Forchemin laatujärjestelmä perustuu korkealaatuisiin prosesseihin ja materiaaleihin sekä jatkuvaan tuotekehitykseen ja testaukseen.

Painopiste on asetettu etenkin tuotannon eri vaiheisiin, logistiikasta asiakkaille suunnattuihin lopputuotteisiin asti. Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmämme mahdollistaa prosessien laadunvalvonnan kaikkialla maailmassa, jotta ongelmakohdat voidaan hoitaa heti niiden ilmentyessä.

Pitkän aikavälin suunnitteluun ja tavoitteisiin perustuva toimintatapa on pienen, mutta tehokkaan organisaatiomme valttikortti. Lisäksi tuotantolinjojemme huipputeknologia antaa meille joustokyvyn ja tuotantokapasiteetin palvella asiakkaitamme paremmin kuin mihin he ovat tottuneet.

Meillä Forchemilla ympäristöasiat ovat aina olleet toimintamme tärkeimpiä suuntaviivoja. Energiatehokas tuotantolaitoksemme käyttää 99%:sti bioenergiaa. Laitoksen omien tisleiden ja uusiutuvan bioenergian hyödyntäminen ovat hyvin linjassa kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden kanssa. Forchem on ekologisesti kestävä raaka-ainetuottaja.

Lue lisää sitoutumisestamme ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

 

Tavoitteet korkealla

Kaikki Forchemin tuotteet ovat biopohjaisia ​​kemikaaleja mäntyöljystä. Kemikaaleja säännellään REACH-asetuksella (EY 1907/2006). REACH-asetuksen tavoitteena on kemikaalien turvallinen käyttö ja rekisteröinti, jonka tarkoituksena on antaa tietoa kuluttajille, sääntelijöille ja teollisuudelle. REACH velvoittaa, että erittäin huolestuttavat (Substances of Very Hugh Concern, SVHC) ja huolta aiheuttavat (Substances of Concern, SoC) aineet ovat rekisteröitävä erikseen. Mitään Forchemin tuotteista ei ole mainittu kummassakaan näistä luetteloista.

REACH velvoittaa, että kaikki kemialliset yhdisteet ovat rekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastossa. Luonnossa esiintyviä aineita ei kuitenkaan rekisteröidä (REACH-asetuksen artikla 2 (7b) ja liite V(8)), jos ne täyttävät tietyt REACH-asetuksen 3 artiklan 39 kohdassa luetellut vaatimukset.

Forchemin tuotteiden REACH-status:

Mäntyöljyrasvahappo (TOFA) (CAS-nro 61790-12-3) on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta REACH-asetuksen liitteen V (9) mukaisesti.

Mäntyöljyhartsi (TOR) (CAS-nro 8050-09-7) ja tislattu mäntyöljy (DTO) (CAS-nro 8002-26-4) on rekisteröity vuodesta 2010.

_B2A0585