Forchemin työturvallisuuden tasoluokitus nousi ylimmälle tasolle vuonna 2019

Forchem on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2019 tason: Taso I – Maailman kärjessä

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuusluokituksen 78:lle yritykselle, jotka ovat investoineet työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Luokitus perustuu vuoden 2019 annettuihin tietoihin, jotka koostuvat mm. mahdollisista tapaturma- ja turvallisuuden seurantatiedoista. Tänä vuonna Forchem paransi luokitustaan nousemalla ylimmälle tasolle.

Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea.

 

Lisätietoja:
https://www.nollis.fi/uutiset/menestyvillä-työpaikoilla-turvallisuus-on-osa-arkipäivää

Share on social media