Ilmoitus sulautumisesta

Forchem Oy (Y-tunnus: 20843857) on sulautumassa Respol Finland Oy:ksi (Y-tunnus: 25120586). Respol Finland ottaa vastaan ​​sulautuvan yhtiön kaikki varat ja velat sekä velvoitteet ja oikeudet.

Sulautumisen rekisteröinti saadaan päätökseen 30. huhtikuuta 2016.

Yhtiöiden sulautumisen tarkoituksena on rationalisoida konsernirakennetta ja saavuttaa synergiavaikutuksia sekä yhdistää yritysten hallinto- ja kustannusvalvontajärjestelmät kustannussäästöjen saamiseksi.

Sulautumisella ei ole vaikutusta yhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

Sulautumisen rekisteröinti on tarkoitus saada päätökseen 30. huhtikuuta 2016. Samanaikaisesti Respol Finland Oy:n kauppanimi vaihdetaan Forchem Oy:ksi.

Sulautumisen jälkeen jatkamme liiketoimintaamme kuten ennenkin, mutta uudella Y-tunnuksella (2512058-6).

Huomaa myös, että GBP-tilimme muuttuu päivästä 1. toukokuuta 2016

Uusi GBP-tilimme on:

IBAN: FI81115965200014592

BIC: NDEAFIHH

 

EUR- ja USD-tilit pysyvät ennallaan:

EUR-tili

IBAN: FI5611 283000310192

BIC: NDEAFIHH

 

USD-tili

IBAN: FI0515965200014311

BIC: NDEAFIHH

Share on social media