Nimitys Forchem Oy:ssä

KTM Susanna Pajala on nimitetty talouspäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2012 alkaen. Susanna vastaa Forchem konsernin talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä IT-asioista. Hän siirtyy Forchemille paikallisen mediakonserni Marva Groupin palveluksesta vastaavasta tehtävästä.

Susanna on aiemmin ollut palveluksessamme määräaikaisena laskentapäällikkönä ja saanut kansainvälistä kokemusta Lähi-Idässä Nokian/NSN:n palveluksessa. Sitä ennen hän on työskennellyt erilaisissa ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävissä usean vuoden ajan.

Share on social media