Forchem pääsi plussalle heti aloittamisvuotenaan

Länsi-Suomi, Vesa Veikkola

Raumalaisyritys jättänyt jo kahdeksan patenttihakemusta

 

Suomalainen mäntyöljyn jalostaja Forchem Oy teki voitollisen tuloksen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan. Yrityksen liikevaihto nousi 33,6 miljoonaan euroon. Vaikka Raumalla sijaitsevan tehtaan käynnistämisestä on kulunut vasta kaksi vuotta, yhtiöllä oli jo viime vuonna tarve toteuttaa laajahko, 2,3 miljoonan euron laajennusinvestointi.

– Forchemin ensimmäinen toimintavuosi 2003 tiedettiin etukäteen uudelle yritykselle tiukaksi testiksi. Olihan edessä uuden, juuri valmistuneen modernin tehtaan täysimittainen käyttöönotto sekä monien ennen kokeilemattomien osaprosessien optimointi.

– Lisäksi ala on hyvin pääomavaltainen. Tämäntyyppisillä yrityksillä menee yleensä vuosia ennen kuin ne pääsevät taloudellisesti tasapainoon.

– Me halusimme ylittää markkinaodotukset niin tuotteiden kuin palvelujenkin osalta, toteaa Forchem Oy:n toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

Hänen mukaansa mukaan yhtiö on noussut vuodessa alansa merkittäväksi toimijaksi Euroopassa. Kuluvan vuoden 2004 näkymät indikoivat yritykselle lisää kasvua.

– Lisäämme tuotantoa ja tulemme investoimaan sekä perustuotantoon, että uusien tuotteiden tuotantolaitteisiin, sanoo Fredrikson.

Kapasiteetin nousun on jo nyt ollut kolmisenkymmentä prosenttia.

 

Kymmenesosa jää Suomeen

 

Forchem Oy on mäntyöljyn tislaukseen ja jalostukseen erikoistunut uusi yritys, joka perustettiin vuonna 2000. Tuotannollisen toimintansa se aloitti vuonna 2002 Raumalle rakennetussa alan uudenaikaisimmassa tehtaassa.

Tuotteista mäntyrasvahappo merkitsee noin 40 prosenttia. Pääasiallisia käyttäjiä ovat mm. maaliteollisuus ja saippuateollisuus. Hartsin osuus tuotannosta nousee neljännekseen. Sitä käytetään mm. liimoihin ja painoväreihin. Loppu tuotannosta on mäntypikeä ja vastaavia, vähäarvoisia aineita.

Koko konsernin palveluksessa on 40 henkilöä. Tuotteiden ja palvelujen markkinointia varten Forchemilla on kolme tytäryhtiötä EU:n alueella. Forchemin tuotteiden viennin osuus myynnistä on vajaat 90 prosenttia.

Forchem ostaa vuosittain noin puolet Suomen selluteollisuuden tuottamasta raakamäntyöljystä. Sen ohella mäntyöljyä tuodaan muista Pohjois-Euroopan maista. Raaka-ainetta kuluu kaikkiaan vajaat 100 000 tonnia.

Johtamisjärjestelmä sertifioitiin kokonaan

 

Forchem Oy viimeistelee parhaillaan integroitua johtamisjärjestelmää, jonka kokonaisuus täyttää sekä laatu- ja ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset. ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien mukainen johtamisjärjestelmä sertifioidaan vuoden 2004 lopussa.

Kun Forchem Oy:n liiketoiminnan perustamisesta ja uuden mäntyöljytislaamon rakentamisesta päätettiin vuonna 2001, hankkeen keskeinen tavoite oli hyödyntää alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, joka toimii ympäristössään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

– Kohta pari vuotta kestäneen tuotantotoiminnan jälkeen saavutetut tulokset osoittavat selkeästi tavoitteiden toteutuvan, sanoo Forchem Oy:n tuotantojohtaja Juhani Saviainen.

– Keskeisten johtamisjärjestelmien yhtäaikainen sertifiointi kuluvan vuoden loppuun mennessä on yhteisen ponnistus ja niinpä ovat koulutuksessa mukana, 34 kotimaassa ja kuusi ulkomailla.

Forchem Oy on toiminut tehtaan käynnistyksestä alkaen johdonmukaisesti siten, kuin johtamisjärjestelmät olisivat olleet jo käytössä.

Johtamisjärjestelmään liittyvä toimintakäsikirja julkistettiin henkilöstölle maaliskuun alussa.

Toimintaa on leimannut myös voimakas innovointi ja kehitystyö. Yhtiö on jättänyt kaikkiaan kahdeksan patenttihakemusta.