Lisäinvestointi Rauman Biojalostamoon: Forchem kasvattaa tuotantokapasiteettiaan

Forchem Oy investoi Rauman biojalostamollaan tuotelaadun parannukseen ja tuotantokapasiteetin nostoon. Uuden mäntyhartsin jatkotislauskolonnin ja kuumaöljykattilan rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2012 ja projekti valmistuu aikataulun mukaan elokuussa 2013. Projektin suunnittelusta vastaa Neste Jacobs Oy ja kokonaiskustannusarvio on n. 13 miljoonaa euroa.

Investoinnilla:

• parannetaan tuotteiden laatua vastaamaan paremmin kysyntään kasvavilla markkinasegmenteillä

• nostetaan operatiivista tuotantokapasiteettia 25 000 tonnilla vuodessa

• parannetaan koko toiminnan tehokkuutta ja käyntivarmuutta

• mahdollistetaan edullinen kapasiteetin nosto sekä hartsituotteiden jatkojalostus tulevaisuudessa

Investoinnit kohdistuvat nykyiseen tuotantolaitokseen.

Uusi mäntyöljyhartsin jatkotislauskolonni:
Tällä parannamme Forchemin toimittaman hartsin laatua tasolle, joka vastaa kysyntään nopeimmin kasvavilla markkinasegmenteillä (tartukkeet ja liimat).
Samalla laitoksen operatiivisesti optimaalinen tuotantokapasiteetti nousee 25 000 tonnia vuodessa, joka parantaa koko tuotannon tehokkuutta.

Uusi kuumaöljykattila:
Forchem tuottaa prosessissa tarvitsemansa energian täysin uusiutuvalla energialla tuotannon omista sivutuotteista. Nykyinen, lähes käyttöikänsä loppuun palvellut kuumaöljykattila korvataan uudella, suurempitehoisella kattilalla. Tämä lisää toimintavarmuutta, ja samalla mahdollistaa edullisen kapasiteetin lisäämisen tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa:
Lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen info (a) forchem.com

Share on social media