Nimitys Forchem Oy:ssä

Jukka Ravaska, 47, on nimitetty Forchemin uudeksi hankintapäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2013 alkaen.

Jukka on toiminut Arizona Chemical Oy:n hankinnoista vastaavana Oulussa, ja sitä ennen monipuolisesti selluteollisuutta palvelevan kemianteollisuuden tehtävissä mm. Eka Chemicals Oy:ssä ja Oy Finnish Peroxides Ab:lla.

Share on social media