Omat innovaatiot kannustavat

Leif Lindberg

Forchem Oy sertifioi koko johtamisjärjestelmänsä kerralla

Tuotantotekniikaltaan maailman uudenaikaisin mäntyöljyn tislaaja Forchem Oy viimeistelee parhaillaan integroitua johtamisjärjestelmää, jonka kokonaisuus täyttää sekä laatu- ja ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset. ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien mukainen johtamisjärjestelmä sertifioidaan vuoden 2004 lopussa.

Kun Forchem Oy:n liiketoiminnan perustamisesta ja uuden mäntyöljytislaamon rakentamisesta päätettiin vuonna 2001, hankkeen keskeinen tavoite oli hyödyntää alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, joka toimii ympäristössään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

”Kohta pari vuotta kestäneen tuotantotoiminnan jälkeen saavutetut tulokset osoittavat selkeästi tavoitteiden toteutuvan. Forchemilla on maailman parhaat työkalut, niin paljon kuin tislaamoita tunnen maailmalla. Digitaalinen Delta V-järjestelmä on ainutlaatuinen mäntyöljymaailmassa ja se mahdollistaa meille huippulaatuisten mäntyöljytuotteitten valmistuksen”, sanoo Forchem Oy:n tuotantojohtaja Juhani Saviainen.

– Keskeisten johtamisjärjestelmien yhtäaikainen sertifiointi kuluvan vuoden loppuun mennessä on koko tehtaan yhteisen ponnistus ja koko henkilökunnan asia. Kaikki ovat koulutuksessa mukana, 34 kotimaassa ja kuusi ulkomailla.

– Sertifioidut johtamisjärjestelmät osoittavat asiakkaille ja muille sidosryhmille Forchem Oy:n sitoutumisen laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden sekä ympäristöasioiden ja työturvallisuuden tason jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmät tuovat toimintaan myös johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä apua riskien hallintaan.

– Standardit edellyttävät toiminnallisen laadun jatkuvaa parantamista, joka osaltaan varmistetaan asettamalla vuosittain laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyteen, ympäristönsuojeluun ja työsuojeluun liittyviä uusia tavoitteita. Sisäisten auditointien ja johdon katselmuksien avulla työtämme arvioidaan säännöllisesti hankkimalla samalla lisää teknistä ja toiminnallista tietoa.

Sertifioitua toimintaa alusta alkaen

Forchem Oy on toiminut tehtaan käynnistyksestä alkaen johdonmukaisesti siten, kuin johtamisjärjestelmät olisivat olleet jo käytössä. Tällä hetkellä järjestelmän rakentaminen painottuu dokumentaation kokoamiseen, koulutukseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen.

Johtamisjärjestelmään liittyvä toimintakäsikirja julkistettiin henkilöstölle maaliskuun alussa.

”Toimintakäsikirja kuvaa johtamisjärjestelmämme ydinosat ja pääperiaatteet, se sisältää myös Forchemin toimintapolitiikan, visiot sekä arvot, jotka antavat suuntaviivat kaikelle toiminnallemme”, sanoo tuotantojohtaja Juhani Saviainen.

Uusia tuotteita ja innovaatioita

Nykyaikaisen tuotantolaitteiston ja ammattitaitoisen henkilöstön hyvä yhteistyö eivät ole näkyneet ainoastaan Forchem Oy:n liiketoiminnallisessa menestyksessä. Myös toimintatapoja on pystytty kehittämään merkittävällä tavalla henkilöstön oman työn ohessa tekemillä innovaatiolla ja keksinnöillä. Samalla on syntynyt uusi mielenkiintoinen tuote, hartsisaippua, selluteollisuuden käyttöön. Innovaatioihin johtaneet oivallukset punnittiin Forchemissa 1000 euron erityispalkkion arvoisiksi. Operaattori Toni Rosvall paransi vakuumijärjestelmän toimivuutta ja operaattori Pete Raittinen tislaamon ajettavuutta.