Uusi toimija mäntyöljymarkkinoilla

Forchem Oy aloittaa tuotannon Raumalla

Forchem Oy:n maailman suurin raa’an mäntyöljyn tislauslaitos on käynnistänyt toimintansa Raumalla. Historiallisia avajaisia vietettiin torstaina 21. marraskuuta ja valtiota tapahtumassa edusti liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Lisäksi seremoniaan osallistui lukuisia asiantuntijoita, asiakkaita ja Forchem Oy:n sidosryhmien henkilöstöä.

”Forchem Oy:n hallitus on erittäin tyytyväinen projektin etenemiseen aikataulun ja kustannusarvioiden kannalta odotettua paremmin. Lisäksi tuotteidemme ennakkomarkkinointi on vahvistanut uskoamme Forchemin tulevaisuuden kehityksestä”, sanoo Forchem Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rislakki. Forchem Oy:n toimitusjohtajana toimii Martti Fredrikson.

Forchemin Rauman tehdas on maailman suurin kuivatislausyksikkö, joka käsittelee raakaa mäntyöljyä. Laitoksen suunnittelussa on hyödynnetty alan uusinta tekniikkaa ja tietotaitoa. Täydellä tuotantonopeudella laitos tuottaa 150 000 tonnia tislattuja mäntyöljytuotteita vuodessa. Tämä tarkoittaisi jo noin 10 prosentin osuutta raa’an mäntyöljyn tislauksesta maailmassa.

Forchem Oy:n investoinnit ovat lähes 70 miljoonaa euroa ja tämä projekti on suomalaisen kemianteollisuuden suurin tänä vuonna.

Uusiutuvia luonnonvaroja käyttävä prosessi

Käyttämällä vain uusiutuvia luonnonvaroja, mäntyöljy ja kaikki sen tislausprosessit noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Prosessissa selluteollisuuden sivutuotetta prosessoidaan ja luodaan lisäarvoa sisältäviä tuotteita. Ympäristön kannalta on myös erittäin tärkeää, että raakamäntyöljyn tislauksessa ei tarvita lisäaineita. Toinen tärkeä etu on, että suurin osa tuotannossa tarvittavasta energiasta tuotetaan käyttämällä laitoksen prosesseissa tuotettuja biopolttoaineita.

Laitoksen rakentamista edelsi sen ympäristövaikutusten perusteellinen arviointi, jonka tulokset voidaan nähdä hyvin yksityiskohtaisesti.

Tuotantoprosessin häiriöihin liittyviä hajuja ja mahdollisia päästöjä seurataan uusien teknologisten ratkaisujen ja nykyaikaisen prosessiautomaation avulla. Melupäästöjä vähennetään vastaamaan tiukimpia nykyisiä vaatimuksia tai jopa niiden alle. Forchem Oy sai ympäristöluvan heinäkuussa 2002.

Rintekno Oy, raakaöljylaitosten huippusuunnittelija, vastasi tehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta. Forchem Oy:n ja Rinteknon välinen toimitus- ja rakennusalan hallintasopimus sisälsi teknologian, kokonaispalvelut sekä laitteiden ja järjestelmien toimituksen. Rinteknon ja sen tytäryhtiön Systecon Oy:n tehtäväksi annettiin kaikki suunnittelutyöt, lupahakemuksiin liittyvät paperityöt sekä rakennus- ja asennussopimusten hankinta ja valvonta. Systeconin toimittama tuotantosuuntautunut prosessiautomaatio- ja seurantateknologiaratkaisu on yksi ensimmäisistä kemianteollisuuden sovelluksista Pohjoismaissa.

Kotimaan toimittajien osuus investoinneista on noin 80 %.

Logistiikkaedut vähentävät kustannuksia

Logistiikan kannalta Länsi-Suomessa sijaitseva Rauman kaupunki osoittautui yritykselle parhaaksi ratkaisuksi. Paikallinen metsäklusteri tarjoaa Forchemille melkein kaiken toimintaan tarvittavan infrastruktuurin. Metsä-Botnia-konserniin kuuluva Rauman sellutehdas toimii Forchemin vieressä ja tarvittavat raaka-aineet voidaan hankkia kohtuullisen etäisyyden päästä. Kuljetusta varten tehtaan lähellä on yksi Suomen vilkkaimmista satamista. Lisäksi Rauman kaupungin avulla löydettiin projektille erinomainen tontti, joka mahdollistaa myös tulevat laajennukset.

Forchem työllistää suoraan noin 40 henkilöä ja epäsuora työllisyysvaikutus on noin 100 henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä tulee Rauman seudulta. Henkilöstön koulutus aloitettiin toukokuussa 2002.

Forchemin tuotteet ovat tärkeitä jatkojalostuksen raaka-aineita

Forchem-tehdas käsittelee raa’an mäntyöljyn mäntyöljyhartsiksi (TOR) ja mäntyöljyrasvahapoiksi (TOFA) ja tuottaa myös mäntyöljypihkaa sivutuotteena.

Mäntyöljyhartsi on kemian teollisuuden perusraaka-aine. Sen laajin käyttöalue on erilaisissa liimaratkaisuissa, kuten kuumasulatteissa, hydrofobisissa pohjissa paperinvalmistuksessa ja musteen sideaineissa. Luonnollisia hartseja käytetään myös kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsin osuus Forchemin kokonaistuotannosta on noin 20–26 %.

Mäntyöljyrasvahappoja käytetään maaliteollisuudessa öljypohjaisten maalien sideaineena, pintamaalien, metallintyöstönesteiden, voitelu- ja hydrauliöljyjen raaka-aineena, pesuaineiden valmistuksessa, keräilykemikaalina kaivosprosesseissa ja polttoaineen lisäaineena. Rasvahappojen osuus on noin 30-36 % tuotannosta.

Mäntyöljypihkaa käytetään pääasiassa biopolttoaineena energiantuotannossa. Tämä on erinomaista käyttöä mäntyöljypihkalle sen ollessa vähärikkinen, uusiutuva raaka-aine. Pieniä määriä mäntyöljyä käytetään myös painovärien sitojana ja raaka-aineena asfaltin valmistuksessa sekä kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseissa. Pihka sisältää myös merkittävän määrän kolesterolia alentavia steroleja, joita tarvitaan elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Keski-Euroopan päämarkkinat

Forchem Oy myy tuotteitaan pääasiassa Eurooppaan, keskusmarkkinat ovat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Benelux-maissa. Viennin osuus tuotannosta on noin 90 %. Päämarkkinoita hoitaa yhtiön oma myyntiorganisaatio ja muita alueita edustajaverkosto. Nykyinen tislauskapasiteetti antaa Forchemille 30 prosentin osuuden Euroopan markkinoista. Tällä hetkellä alan suurin operaattori on Yhdysvalloissa, ja sen osuus markkinoista on yli 80 prosenttia.

Uuden yhtiön hallituksen muodostavat Timo Petäjä, Bio Fund Management Oy, Jouko Helomaa, Merita Capital Oy, Reijo Grönholm, OKO-Venture Capital Oy sekä Hannu Näsi ja Jaakko Rislakki, joka on hallituksen puheenjohtaja.

Forchem Oy: n pääomistajat ovat suomalaiset pääomasijoittajat Bio Fund Management Oy, Nordea Capital Oy ja OKO-Venture Capital Oy sekä niiden rahastot ja Suomen Teollisuussijoitus Oy.

 

Share on social media