Mäntyöljystä iso firma

Talouselämä 18/2004, Esko Rantanen

Kemianteollisuus

 

Mäntyöljyä tislaava Forchem teki voittoa ensimmäisenä toimintavuonna.

 

Raumalaisen mäntyöljytislaamon tuotetta ei tavallinen kuluttaja näe, mutta tuskin välttyy sen kosketukselta. Tislauksen tuotteita hartseja ja rasvahappoja on alkydimaaleissa, liimoissa, painoväreissä ja voiteluaineissa.

 

Hiilidioksipäästöjen vähennysvelvoite uhkaa tappaa kuitenkin Forchemin alkuunsa. Toimitusjohtaja Martti Fredrikson katsoo, että päästörajoituksista aiheutuva rasitus on estettävä. Forchem on tehnyt asiasta esityksen kauppa- ja teollisuusministeriölle.

 

Päästörasituksen voi eliminoida esimerkiksi siten, että raakamäntyöljyn korvaavalta polttoaineelta selluteollisuudessa poistetaan hiilidioksidirasite. Silloin Metsäteollisuus saisi anteeksi niiden hiilidioksiditonnien ympäristökustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että biopolttoaine raakamäntyöljyn asemesta teollisuus käyttää fossiilisia polttoaineita.

 

Forchemin liikevaihto viime vuonna oli 34 miljoonaa euroa. Markkinoilletuloaika ei kauniisti sanoen ollut paras mahdollinen, koska Euroopassa vallitsi taantuma. Yhtiö kuitenkin laajensi tuotantoa jo ensimmäisenä vuotena.

 

Forchemin kysyntää paransi se, että asiakkaat saivat vaihtoehdon Arizona Chemicalsin pohjoismaiselle monopolille.

 

”Muutaman vuoden päästä ajamme 150 000 tonnia raakamäntyöljyä. Viime vuonna määrä oli lähes satatuhatta tonnia”, Fredrikson kertoo.

 

Tämäkin tonnimäärä voi ylittyä. Sen mukaisesti liikevaihtokin nousee 50–100 miljoonaan euroon. Forchem nousee siis muutamassa vuodessa suuryrityskastiin, esimerkiksi Talouselämän 500-listalle. Liikevaihdon alaraja on tänä vuonna 58 miljoonaa euroa.

 

Forchem voi kasvaa myös yritysostoin. Tosin yhtiö on sen verran nuori, ettei sillä ole yksinään paljon muskelia. Pääkilpailijan Arizona Chemicalsin omistaa amerikkalainen paperijätti International Paper, jolla on iso tehdas Oulussa. Viimeisten markkinahuhujen mukaan IP on pannut Arizonan uudestaan myyntiin. Yhdysvalloissa Georgia-Pacific-yhtiö myy koko kemian teollisuutensa, josta mäntyöljy on osa.

 

Alun perin Forchemin lähtökohtina olivat paitsi teknistaloudelliset laskelmat, myös kansalliset näkökohdat. Työskennellessään kilpailijansa Arizona Chemicalsin leivissä Fredrikson ja talousjohtaja Hannu Näsi näkivät, että mäntyöljyssä on suomalaisen osaamisen paikka ja markkinarako. Globaalissa kemianteollisuudessa mäntyöljy on pieni sivuvirta.

 

Forchemin omistajia ovat johdon lisäksi suomalaiset pääomasijoitusrahastot Biofund Management Oy, Nordea Capital Oy, OKO Venture Capital sekä valtion Teollisuussijoitus Oy. Näiden varoilla ja pankkilainoilla Forchem teki 65 miljoonan euron sijoituksen

Share on social media