Mäntyöljytislaamon rakentaminen Raumalle alkaa

Lehdistötiedote, Rauma Forest Chemical

Rauma Forest Chemical Oy rakentaa mäntyöljytislaamon Raumalle. Investoinnin kokonaisarvo on noin 400 miljoonaa markkaa. Kyseessä on merkittävä investointi metsäkemianteollisuuteen ja päätöstä on edeltänyt poikkeuksellisen laaja teknologian ja liiketoiminnan suunnitteluvaihe. Yritystoiminnan aloittaminen uuden yrityksen voimin ja ilman suurten teollisuusyritysten osallistumista on merkittävä askel suomalaisessa teollisuushistoriassa. Investointi valmistuu vuoden 2002 loppuun mennessä, jolloin tuotannon on määrä alkaa.

Rauma Forest Chemical Oy:n omistajina ovat Bio Fund Management Oy, Merita Capital Oy ja OKO-Venture Capital Oy sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tämän lisäksi yhtiön johdolla on jonkin verran omistusta yhtiössä.

Yhtiön johdossa ovat Martti Fredrikson ja Hannu Näsi, joilla molemmilla on laaja kokemus metsäkemianteollisuudesta. Fredriksonin viimeisimmät tehtävät ovat olleet Arizona Chemical Europen markkinointipäällikkönä ja Arizona Chemical Oy:n toimitusjohtajana. Ennen Rauma Forest Chemicalin perustamista Näsi on toiminut myös Arizona Chemicalin eurooppalaisena varainhoidon valvojana Brysselissä ja Arizona Chemical Oy:n hallituksen jäsenenä. Fredriksonin ja Näsin lisäksi Juhani Saviainen on nimitetty investointiprojektien ja tuotannon johtajaksi huhtikuusta alkaen. Saviaisella on laaja kokemus erilaisista metsäkemikaaliteollisuuden tehtävistä, muun muassa tehdaspäällikkönä Arizona Chemicalin Valkeakosken tehtaalla.

”Markkina-asemamme antaa meille mahdollisuuden hyödyntää raaka-ainetoimittajiemme ja asiakkaidemme erityispiirteitä. Vaikka raakamäntyöljyn tuotanto on kasvanut tasaisesti, alalle ei ole Suomessa investoitu vuosiin. Meidän investointimme takaa työllisyyden kasvua teollisuudenalalla, jossa työpaikat ovat pitkään vähentyneet. Luomme myös olosuhteet monipuoliselle tuotekehitykselle sekä kotimaiselle tutkimukselle. Markkinaosuuden kasvattaminen Euroopassa nollasta yli 30 %:iin edellyttää paitsi ammattitaitoista henkilöstöä, maailman edistyksellisintä tekniikkaa ja myös asiakas- ja toimitusketjujen saumatonta toimintaa”, toteaa toimitusjohtaja Martti Fredrikson.

”Sijoituksen toteuttamisen ja operatiivisen liiketoiminnan aloittamisen lisäksi yrityksen johdon on aloitettava yrityksen tulevaisuuden arviointi. Kemiallinen metsäteollisuus elää erityisesti tällä hetkellä poikkeuksellista ajanjaksoa ja Rauma Forest Chemical on ollut tässä vaiheessa jo useiden yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen kohteena. Yhtiön keskeinen tavoite on kasvaa lähiaikoina tärkeäksi kemianteollisuuden yksiköksi hyödyntämällä nyt toteutettua investointia ja biopohjaisen uusiutuvan raaka-aineen tarjoamia laajoja mahdollisuuksia”, sanoo johtaja Hannu Näsi.

Tehdas tulee olemaan maailman suurin ns. kuivatislausyksikkö ja suunnittelussa hyödynnetään alan uusinta tietotaitoa ja tekniikkaa. Laitoksen kokonaiskapasiteetti on 150 000 tonnia tislattua raakamäntyöljyä vuodessa. Tällä kapasiteetilla Rauma Forest Chemical pystyy käsittelemään noin 10% maailman raakamäntyöljyn tuotannosta.

Tehtaan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövaikutuksiin. Näihin sisältyy muun muassa hajujen ja häiritsevien päästöjen minimointi uusien teknisten ratkaisujen vaatimuksia, liikenteen haittojen vähentäminen piirtämällä uusia kulkureittejä ja onnettomuuksien ehkäiseminen erillisen riskianalyysin avulla. Osana ja käyttötapojen avulla, melupäästöjen vähentäminen vastaamaan tiukimpia nykyajan tätä prosessia yritys valmistelee parhaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä uuden ympäristölainsäädännön mukaisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Rauma Forest Chemical on tehnyt äskettäin toimitus- ja rakennustöiden hallintasopimuksen Rintekno Oy:n kanssa. Sopimus sisältää tekniikan, laitteiden ja järjestelmien toimittamisen lisäksi kaiken tarvittavan suunnittelun, viranomaislupien hankinnan, rakennus- ja asennussopimusten hankinnan ja valvonnan. Rintekno on saavuttanut 30 toimintavuoden aikana arvostetun roolin metsäkemianteollisuuden suunnittelijana.

Rauman kaupunki Etelä-Suomessa osoittautui optimaaliseksi ratkaisuksi tehtaan sijoituspaikaksi. Kaupunki tarjoaa tehtaalle erinomaisen vuokrattavan kiinteistön, jossa yritys voi myös toteuttaa tulevia laajennuksia. Kiinteistö sijaitsee Metsä-Botnian sataman ja raakaa mäntyöljyä tuottavan sellutehtaan lähellä. Tämän lisäksi kaikki Rauma Forest Chemicalin tarvitsemat raaka-aineet voidaan saada kohtuullisen etäisyyden päästä.

Yhtiö työllistää suoraan noin 35–40 henkilöä ja välillinen työllisyysvaikutus on noin 100 henkilöä. Henkilöstö valitaan vuoden 2002 aikana.

Laitos erottaa mäntyöljyhartsin ja mäntyöljyrasvahapot raa’asta mäntyöljystä ja tuottaa myös mäntyöljypihkaa. Nämä ovat puun kasvuprosessin aikana syntyviä, luonnollisia, uusiutuvia ja biohajoavia raaka-aineita, jotka eivät aiheuta vaaraa ympäristölle ja vastaavat siten nykyaikaisen loppukäyttäjän vaatimuksia.

Mäntyöljyhartsi on kemianteollisuuden perusraaka-aine ja sen laajin käyttöalue on erilaisissa liimaratkaisuissa, kuten kuumasulatteissa, paperinvalmistusprosessin hydrofobisena pohjusteena ja painomusteen sideaineissa. Luonnollisia hartseja käytetään myös muun muassa kumiteollisuudessa ja purukumien valmistuksessa. Hartsin osuus tislaamon kokonaistuotannosta on noin 20-25 %.

Mäntyöljyrasvahappoa käytetään muun muassa öljypohjaisten maalien sideaineena, metallityönesteissä, voitelu- ja hydrauliikkaöljyjen raaka-aineena, pesuaineiden ja keräyskemikaalien valmistuksessa, kaivosteollisuudessa prosesseissa ja polttoaineen lisäaineina. Rasvahappojen osuus valmistuksesta on noin 30-35 %.

Mäntyöljypihkaa käytetään pääasiassa biopolttoaineena energian tuotannossa. Tämä on erinomaista käyttöä mäntyöljylle, sillä se on vähärikkipitoista, uusiutuvaa raaka-ainetta. Pienempiä määriä mäntypihkaa käytetään myös sideaineina painomusteisiin, asfaltin valmistukseen sekä kumi- ja kaivosteollisuuden prosesseihin. Mäntyöljypihka sisältää myös merkittävän määrän steroleja, joita tarvitaan elintarvike- ja kemianteollisuudessa.

Yhtiö markkinoi tuotteitaan pääasiassa Eurooppaan, kun taas myynti keskittyy Ruotsiin, Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Benelux-maihin. Viennin osuus valmistuksesta on noin 90 %. Päämarkkinoita hoitaa yrityksen oma myyntiorganisaatio ja muut alueet hoituvat myyntiedustajien avulla.

Rauma Forest Chemicalin markkinaosuudeksi Euroopassa tavoitellaan 30 – 33 %, tislauskapasiteetilla mitattuna. Suurin kilpailija on Arizona Chemical, joka toimii Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja jonka markkinaosuus Euroopassa on tällä hetkellä noin 85 %. Muita yrityksiä ovat DRT Ranskassa ja Krems Itävallassa, jonka omistaa Kemira.

Yhtiön hallituksen muodostavat Timo Petäjä, Bio Fund Management Oy, Jouko Helomaa Merita Capital Oy, Riitta Jääskeläinen Suomen Teollisuussijoitus Oy, Reijo Grönholm Oko-Venture Capital Oy sekä Heikki Erkinharju, Hannu Näsi ja Jaakko Rislakki, joka on hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Martti Fredrikson, toimitusjohtaja
Hannu Näsi, johtaja

Share on social media